Nhà Phân Phối Kem 35 Tràng Tiền, Kem Merino - ĐỨC MẠNH: ' + posturl + '