Nhà Phân Phối Kem 35 Tràng Tiền, Kem Merino - ĐỨC MẠNH: '+posturl+'